کی‌روش در فدراسیون آفتابی شد

کی‌روش در فدراسیون آفتابی شد
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری جلسه با مهدی تاج در فدراسیون فوتبال حاضر شد.

کی‌روش در فدراسیون آفتابی شد