کنایه مجری تلوزیون به کوهنوردی رئیس جمهور +عکس

کنایه مجری تلوزیون به کوهنوردی رئیس جمهور +عکس
محمد دلاوری مجری سابق برنامه خبری «صرفا جهت اطلاع» با انتشار پستی جدید در اینستاگرامش ، نسبت به تیپ جدید رئیس جمهور در برای کوهنوری واکنش نشان داد. محمد دلاوری مجری سابق برنامه خبری «صرفا جهت اطلاع» در جدیدترین پست اینستاگرامی خود با کنایه به رئیس جمهور که با چتر به…

کنایه مجری تلوزیون به کوهنوردی رئیس جمهور +عکس