کناره‌ گیری ملک سلمان از قدرت به نفع پسرش

کناره‌ گیری ملک سلمان از قدرت به نفع پسرش
یک فعال سعودی عنوان کرده است که به زودی پادشاه عربستان به نفع پسرش از قدرت کناره گیری خواهد کرد. به گزارش تسنیم، پس از برکناری ناگهانی ولیعهد و معرفی…

کناره‌ گیری ملک سلمان از قدرت به نفع پسرش