کشف 360 کیلوگرم تریاک در بار هندوانه

کشف 360 کیلوگرم تریاک در بار هندوانه
سرهنگ غلام عباس بلفکه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم از کشف ۳۶۰کیلوگرم تریاک در این استان خبر داد. به گزارش تسنیم، سرهنگ غلام عباس بلفکه اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یکی از قاچاقچیان قصد دارد از جنوب کشور با کامیونی با…

کشف 360 کیلوگرم تریاک در بار هندوانه