کشف قطعات مشکوک در محل دپوی آوار پلاسکو

کشف قطعات مشکوک در محل دپوی آوار پلاسکو
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: قطعات مشکوکی از محل دپوی آوار پلاسکو پیدا شده که برای انجام آزمایشات مختلف آن‌ها را به پزشکی قانونی منتقل کردیم.

کشف قطعات مشکوک در محل دپوی آوار پلاسکو