کشف جسد یک زن در کنار پل معلق مشگین شهر

کشف جسد یک زن در کنار پل معلق مشگین شهر
جسد یک زن توسط مسافرانی که به قصد بازدید از پل معلق زیبای مشگین شهر و دامنه سبلان راهی این منطقه شده اند دیروز کشف شد.   مسافرانی که به قصد بازدید از پل معلق زیبای مشگین شهر و دامنه سبلان راهی این منطقه شده اند دیروز از کشف جسد…

کشف جسد یک زن در کنار پل معلق مشگین شهر