کت اینترنت دار گوگل و لیوایز رسید +عکس

کت اینترنت دار گوگل و لیوایز رسید +عکس
مجله خبری دوستان : کت اینترنت دار گوگل و لیوایز رسید ؛ کت هوشمند لیوایز که به فناوری اختصاصی گوگل ( jacquard ) مجهز است از هفته آینده وارد بازار…

کت اینترنت دار گوگل و لیوایز رسید +عکس