کاهش 67 درصدی سرقت ها به کمک پلیس های مقوایی! +عکس

کاهش 67 درصدی سرقت ها به کمک پلیس های مقوایی! +عکس
پلیس کمبریج برای یک پژوهش، تصاویری از پلیسهای مقوایی در اندازه انسان، در کنار پارکینگ دوچرخه ها قرار داد. با اینکه پلیس ها واقعی نبودند ولی میزان دزدی تا ۶۷…

کاهش 67 درصدی سرقت ها به کمک پلیس های مقوایی! +عکس