کاریکاتور: واکنش ایرباس نو به شلیک ضدهوایی!

کاریکاتور: واکنش ایرباس نو به شلیک ضدهوایی!
محمد طحانی این کارتون را با عنوان «واکنش ایرباس به شلیک ضدهوایی در تهران» در روزنامه نوآوران منتشر کرد.

کاریکاتور: واکنش ایرباس نو به شلیک ضدهوایی!