کاریکاتور/ رئیس سابق اف‌بی‌آی با ترامپ چه کرد؟

کاریکاتور/ رئیس سابق اف‌بی‌آی با ترامپ چه کرد؟
انتخاب – در حاشیه اظهارات جنجالی رییس سابق اف‌بی‌آی مبنی بر «دروغ‌های آشکار» دولت ترامپ، سایت کگل این کارتون را با عنوان «اخراج» منتشر کرد.

کاریکاتور/ رئیس سابق اف‌بی‌آی با ترامپ چه کرد؟