کارمند فرمانداری شهرستان سرباز ترور شد

کارمند فرمانداری شهرستان سرباز ترور شد
کارمند فرمانداری شهرستان سرباز و خواهرزاده عضو شورای شهر ایرانشهر عصر امروز حوالی ساعت ۶ توسط افراد ناشناس مورد سوء قصد قرارگرفت و کشته شد یکی از کارمندان فرمانداری شهرستان سرباز در شهرستان ایرانشهر عصر امروز ترور شد. حمید الدین یوسفی فرماندار سرباز در گفتگو با مهر، ضمن تائید این…

کارمند فرمانداری شهرستان سرباز ترور شد