چگون درس بخوانیم


(دوست عزیزمان گفته درسش چندان خوب نیست -معدل ۱۰٫۴۲ و میخواهد رتبه ۱۰۰۰ داشته باشد)

اول از همه خدمت شما عرض میکنم کار نشد ندارد فقط کار بزرگ نیاز به
انرژی بزرگ و زحمت زیاد دارد نمیدانم چرا میخواهید رتبه زیر ۱۰۰۰ داشته
باشید اما دلیلش هر چه هست خدا کند آنقدر این دلیل قوی باش که نیروی لازم
را در شما ایجاد کند .

این که شما میدانید وضع درسیتان خوب نیست خودش کلی نکته مثبت دارد. به
شرط آنکه ازش استفاده کنید حالا که شما میدانید وضع درسی شما ضعیف است باید
به خود بگویید من باید بیشتر از بقیه زحمت بکشم اگر معدل شما ۱۹ بود شاید
با روزی n ساعت درس خواند رتبه ۱۰۰۰ می آوردید حالا که ۱۰ هست باید ۲n
ساعت درس بخوانید . پس از این نقطه ضعب به شکل مثبت استفاده کنید. برنامه
ریزی کنید برای خودتان مثلا بگویید در روز ۸ ساعت درس میخوانم این ۸ ساعت
را به ۸ درس مختلف اختصاص بدهید درسها یکی در میان یادگیری و حفظ کردنی
باشد مثلا فیزیک ادبیات ریاضی عربی شیمی و …

تا سر حد امکان از برنامه پیروی کنید یعنی به هر شکلی ۸ ساعت را طبق برنامه
بخوانید بهترین حالت آن است که این ۸ ساعت را پشت سر هم دنبال کنید مثلا
از ۶ یا ۷ صبح تا ۳-۴ بعد از ظهر هیچ درسی را بیشتر از ۵۰ دقیقه نخوانید
بعد ۱۰ دقیقه استراحت کنید بعد ۵۰ دقیقه درس بعدی را بخوانید گول این موضوع
را نخورید که الان که دارم ریاضی میخوانم بگذار ۲ ساعت ریاضی بخوانم !! ما
میخواهیم نتیجه بگیریم. نباید ذهن را خسته کنیم بلکه با این روش ذهن به
نوعی حریص هم میشود. اگر لازم است میتوانید درسی را دوبار تکرار کنید اما
با فاصله مثلا ریاضی ادبیات ریاضی. اگر فاصله بیشتر هم باشد بهتر است.


برای مطالعه کامل متن به ” ادامه مطلب ” مراجعه نمایید :


(دوست عزیزمان گفته درسش چندان خوب نیست -معدل ۱۰٫۴۲ و میخواهد رتبه ۱۰۰۰ داشته باشد)

اول از همه خدمت شما عرض میکنم کار نشد ندارد فقط کار بزرگ نیاز به
انرژی بزرگ و زحمت زیاد دارد نمیدانم چرا میخواهید رتبه زیر ۱۰۰۰ داشته
باشید اما دلیلش هر چه هست خدا کند آنقدر این دلیل قوی باش که نیروی لازم
را در شما ایجاد کند .

این که شما میدانید وضع درسیتان خوب نیست خودش کلی نکته مثبت دارد. به
شرط آنکه ازش استفاده کنید حالا که شما میدانید وضع درسی شما ضعیف است باید
به خود بگویید من باید بیشتر از بقیه زحمت بکشم اگر معدل شما ۱۹ بود شاید
با روزی n ساعت درس خواند رتبه ۱۰۰۰ می آوردید حالا که ۱۰ هست باید ۲n
ساعت درس بخوانید . پس از این نقطه ضعب به شکل مثبت استفاده کنید. برنامه
ریزی کنید برای خودتان مثلا بگویید در روز ۸ ساعت درس میخوانم این ۸ ساعت
را به ۸ درس مختلف اختصاص بدهید درسها یکی در میان یادگیری و حفظ کردنی
باشد مثلا فیزیک ادبیات ریاضی عربی شیمی و …


تا سر حد امکان از برنامه پیروی کنید یعنی به هر شکلی ۸ ساعت را طبق برنامه
بخوانید بهترین حالت آن است که این ۸ ساعت را پشت سر هم دنبال کنید مثلا
از ۶ یا ۷ صبح تا ۳-۴ بعد از ظهر هیچ درسی را بیشتر از ۵۰ دقیقه نخوانید
بعد ۱۰ دقیقه استراحت کنید بعد ۵۰ دقیقه درس بعدی را بخوانید گول این موضوع
را نخورید که الان که دارم ریاضی میخوانم بگذار ۲ ساعت ریاضی بخوانم !! ما
میخواهیم نتیجه بگیریم. نباید ذهن را خسته کنیم بلکه با این روش ذهن به
نوعی حریص هم میشود. اگر لازم است میتوانید درسی را دوبار تکرار کنید اما
با فاصله مثلا ریاضی ادبیات ریاضی. اگر فاصله بیشتر هم باشد بهتر است.

این که شما میدانید وضع درسیتان خوب نیست خودش کلی نکته مثبت دارد. به
شرط آنکه ازش استفاده کنید حالا که شما میدانید وضع درسی شما ضعیف است باید
به خود بگویید من باید بیشتر از بقیه زحمت بکشم اگر معدل شما ۱۹ بود شاید
با روزی n ساعت درس خواند رتبه ۱۰۰۰ می آوردید حالا که ۱۰ هست باید ۲n
ساعت درس بخوانید . پس از این نقطه ضعب به شکل مثبت استفاده کنید. برنامه
ریزی کنید برای خودتان مثلا بگویید در روز ۸ ساعت درس میخوانم این ۸ ساعت
را به ۸ درس مختلف اختصاص بدهید درسها یکی در میان یادگیری و حفظ کردنی
باشد مثلا فیزیک ادبیات ریاضی عربی شیمی و …


تا سر حد امکان از برنامه پیروی کنید یعنی به هر شکلی ۸ ساعت را طبق برنامه
بخوانید بهترین حالت آن است که این ۸ ساعت را پشت سر هم دنبال کنید مثلا
از ۶ یا ۷ صبح تا ۳-۴ بعد از ظهر هیچ درسی را بیشتر از ۵۰ دقیقه نخوانید
بعد ۱۰ دقیقه استراحت کنید بعد ۵۰ دقیقه درس بعدی را بخوانید گول این موضوع
را نخورید که الان که دارم ریاضی میخوانم بگذار ۲ ساعت ریاضی بخوانم !! ما
میخواهیم نتیجه بگیریم. نباید ذهن را خسته کنیم بلکه با این روش ذهن به
نوعی حریص هم میشود. اگر لازم است میتوانید درسی را دوبار تکرار کنید اما
با فاصله مثلا ریاضی ادبیات ریاضی. اگر فاصله بیشتر هم باشد بهتر است.

اینکه درس خواندن برایتان سخت است کاملا طبیعی است ذهن باید آماده شود
مانند ورزش کردن است اولش ۵ دقیقه که بدوید از نفس میوفتید اما با تمرین
میتوانید ۱۰ ساعت هم بدوید.
سعی کنید ۸ ساعت در روز را رعایت کنید میدانم که گفتید ۱ ساعت میخوانید
خسته میشوید! اما ذهنتان را آماده کنید که ۸ ساعت درس بخوانید یعنی با
خودتا بگویید ۸ ساعت درس میخوانم (تکرار کنید تا تلقین شود) جون درس ها سر
۵۰ دقیقه قطع میشود و بعد درس دیگری شروع میشود در واقع ذهن شما همان ۵۰
دقیقه را درس خوانده !!!! مثلا ورزشکاری را در نظر بگیرید که ۱ ساعت تمرین
بازو انجام داده بازویش خسته شده اما همین ورزشکار حتما میتواند یک ساعت
بدود چون پایش که خسته نیست ! شما هم وقتی ریاضی میخوانید بعد که ادبیات
میخوانید بخش دیگری از مغز شما درگیر میشود که در زمان ریاضی خواندن چندان
درگیر نبوده و خسته نشده ! و بخش ریاضی (یادگیری ) در زمان ادبیات خواندن
استراحت میکند و به این ترتیب جلو بروید


اگر هنوز سختتان بود کمی زمان استراحت را افزایش دهید مثلا بجای ۱۰ دقیقه ۱۵ دقیقه اش کنید.


برای ۸ ساعت درس خواندن دقیقه های خواندن را جمع کنید (۵۰ دقیقه) استراحتها در داخل ۸ ساعت حساب نکنید!


موقع استراحت استراحت کنید یعنی مغزتان حد الامکان به چیزی فکر نکند! یعنی
اینکه فیلم نبینید با مادر پدر برادر خواهر دوست حرف نزنید (بخصوص مشاجره
عاشقانه یا خصمانه نکنید) فیلم نبینید موزیک گوش ندهید ! اینها ذهن را
استراحت نمیدهد مشغولش میکند! برای استراحت به هیچ چیز فکر نکنید (سخت است)
اگر خواستی به چیزی فکرکنید سعی کنید به رتبه زیر هزار فکر کنید و خوش
حالی بدست آوردن آن.


چشمتان را ببندید و نفس عمیق بکشید و سیاهی پشت پلکتان را ببینید.
تلفن – مجله – روزنامه – اینترنت و … آماده اند که حواس شما را پرت کنند!
اگر میخواهید به اینها به پردازید بعد از ۸ ساعت درس خواندن مثلا ساعت ۵
بعد از ظهر به بعد! اما در همان ساعت ها هم هر چه کمتر باشند بهتر است چون
مطالبی که میبینید یا میخوانید در ذهن شما میماند و ممکن است فردا موقع درس
خواند سراغتان بیاید!!


خوب بخوابید کسی که میخواهد رتبه زیر ۱۰۰۰ بیاورد لازم نیست فیلم سریال و
فوتبال آشغالی که از تلویزیون پخش میشود ببیند! بنابراین زود شام بخورید و
زود بخوابید اگر ساعت ۱۰ بخوابید تا ۵ صبح خیلی خیلی خوب است.

اگر دیگران دیدشان مثبت نیست نسبت به شما لازم نیست با آنها حرف بزنید تا
نا امیدتان کنند مثبت فکر کنیدو با آدمهایی مثبت در ارتباط باشید تا شما را
تشویق کنند.
موفق باشیدمنبع : madreseha.com

نویسنده نوشته: ایمان رسولی

3 thoughts on “چگون درس بخوانیم

  امیرحسین

  (شهریور ۱۴, ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۵)

  همان طور که مستحضرید بیشتر دانشجویان پیام نور شاغل هستند که نمی توانند صبح یا حتی عصر ها درس بخوانند . شب ها که بر می گردند خانه خسته هستند این طور آدم ها چه کار کنند ؟


  سلام دوست گرامی
  به زودی برای این افراد هم مطلب کاملی روی وب قرار میدیم

  مجتبي

  (شهریور ۱۵, ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۵)

  دستتون درد نکنه متشکرم


  خواهش میکنم

  مگه فضولی (hamzeh)

  (شهریور ۱۵, ۱۳۹۰ - ۱۹:۵۸)

  سلام برای منم یه برنامه بده جون خودت چون درس خوندن من با بقیه فرق داره اصلا تو که بیل زنی چرا باغچه ی خودتو بیل نمیزنی؟ بیا باهم همکاری کنیم برای خودمون یه روش انتخاب کنیم جون تو جواب میده


  سلام راستش برای من بیل هم دیگه جواب نمیده ولی همکاری رو هستم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب شکلک ها !!!

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette