چرا سپاه دیرالزور را هدف حمله قرار داد؟

چرا سپاه دیرالزور را هدف حمله قرار داد؟
شواهد نشان می دهد که طی دو ماه اخیر تروریست های تکفیری داعش برای تغییر پایتخت خودخوانده از الرقه به دیرالزور خیز برداشت بودند. بعد از اعلام خبر حمله موشکی…

چرا سپاه دیرالزور را هدف حمله قرار داد؟