چرا «درنا» روی پیراهن ملی‌پوشان والیبال ننشست؟

چرا «درنا» روی پیراهن ملی‌پوشان والیبال ننشست؟
سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان ضمن اشاره به آخرین وضعیت قرارگیری “طرح درنا” روی پیراهن ملی‌پوشان والیبال کشور، دلایل اجرا نشدن این طرح را بعد از گذشت دو سال از توافق وزرات ورزش و سازمان محیط زیست روی این مسئله تشریح کرد.

چرا «درنا» روی پیراهن ملی‌پوشان والیبال ننشست؟