پیکر آیت الله هاشمی در آمبولانس

پیکر آیت الله هاشمی در آمبولانس
انتقال پیکر ایت الله هاشمی به دانشگاه تهران با امبولانس.

پیکر آیت الله هاشمی در آمبولانس