پیش‌ بینی قیمت دلار در ماه‌های آینده

پیش‌ بینی قیمت دلار در ماه‌های آینده
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تشریح مهمترین دلایل افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر پرداخت و تصریح کرد که این اتفاق می‌تواند تا حدودی در راستای واقعی شدن نرخ ارز باشد اما به دلیل تبعات منفی که بر زندگی عادی مردم خواهد داشت به نظر نمی‌رسد که دولت تا زمان انتخابات یکسان‌سازی نرخ را انجام دهد.

پیش‌ بینی قیمت دلار در ماه‌های آینده