پیشنهاد جدی آفریقای جنوبی به کارلوس کی روش

پیشنهاد جدی آفریقای جنوبی به کارلوس کی روش
به نظر می رسد استعفای کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان اینبار بسیار جدی است، احتمال دارد وی به تیم افریقای جنوبی ملحق شود. روزنامه فاکاسی چاپ ژوهانسبورگ خبر داد که کارلوس کی روش به تیم ملی آفریقای جنوبی بسیار نزدیک شده است.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، گزارشگر…

پیشنهاد جدی آفریقای جنوبی به کارلوس کی روش