پیدا شدن خودروی ایرانی در اعماق دریا +عکس

پیدا شدن خودروی ایرانی در اعماق دریا +عکس
در تصویر زیر خودرو پیدا شده در اعماق دریا که در سیل فروردین ماه در بندر بوشهر غرق شده بود را مشاهده می کنید :   پیدا شدن خودروی ایرانی…

پیدا شدن خودروی ایرانی در اعماق دریا +عکس