پژوهشی در خصوص مدیریت صنعتی


صنایع درگذشته بصورت تولید محلی بود وتخصص فردی درصنایع دستی اساس تولید بشمار می رفت درمرحله بعدی دسته های تخصصی درشهرها بوجود آمدند و باعث معروفیت بعضی ازشهرها درمورد تولید محصولات خاصی شدند. اولین بار که ماشین درصنعت تولیدی بکار رفت یک ماشین ریسندگی بود که در سال ۱۷۷۰ در انگلستان اختراع شد و از آن تاریخ به بعد بتدریج متوجه تولید ماشین گردید اما پس ازاختراع ماشین بخار انقلاب شروع شد.برای مطالعه کامل متن به ادامه مطلب مراجعه نمایید :

صنایع درگذشته بصورت تولید محلی بود وتخصص فردی درصنایع دستی اساس تولید بشمار می رفت درمرحله بعدی دسته های تخصصی درشهرها بوجود آمدند و باعث معروفیت بعضی ازشهرها درمورد تولید محصولات خاصی شدند. اولین بار که ماشین درصنعت تولیدی بکار رفت یک ماشین ریسندگی بود که در سال ۱۷۷۰ در انگلستان اختراع شد و از آن تاریخ به بعد بتدریج متوجه تولید ماشین گردید اما پس ازاختراع ماشین بخار انقلاب شروع شد. پیدایش ماشینهای صنعتی دو مساله رابوجود آورد:

۱) بعضی ازصنایع دستی ظریف ازانسان به ماشین منتقل شد.
۲) احتیاج به پیشرفت بیشتری درامور صنعتی بوجود آمد.

وجود این دو مساله باعث شد که اهمیت کارهای دستی و تخصصی کارگران کمتر شود و از طرفی برای ساختن ماشین آلات جدید احتیاج به اشخاص متخصص و فنی بیشتر شد و به این ترتیب کارگران به دودسته تقسیم شدند:

۱) کارگران ساده
۲) کارگران متخصص

توسعه صنعت دررشته های مختلف سبب شد بعضی ازاصول علمی درصنعت مورد استفاده قرارگیرد مثلا روشهای دقیق علمی محاسبه قیمت تمام شده قیمت فروش و مسائلی دیگر که موجب شد بهترین روش در بهره برداری از کارخانجات مشخص کرد و سیاست و روش علمی در کارخانجات بکار برده شود  از این روز به بعد توسعه صنعتی بیشتری متمرکز روی یافتن روشهای علمی کار و بهره برداری گردید و مطالعه این روشهای وارد یک رشته تخصصی جدیدی بنام مدیریت علمی و صنعتی شد.
درکارخانجات بزرگ روش علمی کار به چنان درجه تحول و تخصص رسید که طبقه جدیدی از متخصصین بنام مدیر بوجود آمد و صاحبان صنایع که خود تخصصی نداشتند برای اولین بار اداره امور را بدست این مدیران سپردند اما در این دوره علم مدیریت بیشتر متوجه بهره برداری و اداره علمی صنایع وارد شد و به این ترتیب مدیریت علمی که متوجه مسائل علمی از نظر فیزیکی و انسانی است بوجود آمد.

مدیریت:
عبارتست از ایجاد هماهنگی میان نیروهای مختلف بطوریکه بصورت نیروی واحدی درآیند.

اصول مدیریت:
مدیران ضمن تعیین و اجرای هدفهای موسسه باید دارای حسن خلاقه و قابلیت ابداع باشند از طرفی برای انجام وظایف اجرائی و روشن شدن این وظایف مهم درک مراحل فیزیکی تولید و یافتن تعادل بین مدیرت و مراحل فیزیکی تولید و روابط کارکنان لازم است. به این ترتیب در ایجاد موسسات صنعتی باید کار راه همواره با اصول زیر شروع کرد:

۱) تعیین روش واصول علمی مدیریت.
۲) تعیین اینکه چگونه این روش واصول بطور موفقیت آمیز قابل اجراست .
۳) توسعه طرز تفکر علمی درکلیه مسائل و امور موسسه. اولین کسی که در این مورد مطالعاتی انجام داد و اصول تدوین شده ای بیان کرد تیلور بود. تیلور ابتدا بر روش کارگران و بالاخره در مورد وظایف مدیریت در سازمان مطالعه کرد و نتایجی بدست آورد.

آن قسمت از مطالعات تیلور بر روی کارگر که از وظایف مدیریت است به این ترتیب خلاصه می شود:

۱) ایجاد یک علم جدید برای مطالعه هریک از عوامل ساده و متشکله کار کارگر
۲) انتخاب یک کارگر برای یک کار معین
۳) بسط روابط نزدیک و همکاری بین مدیریت و افراد طبق اصول و روش علمی اداری
۴) تقسیم صحیح کار بین مدیریت و کارکنان موضوع همکاری بین مدیریت و کارگر دارای نتایج مثبتی است که گاهی اوقات در کیفیت کار کاملا موثر است.

● وظایف مدیر:
۱) تنظیم برنامه عبارتست از پیش بینی عملیات و طریقه اجرای آن
۲) ایجاد سازمان تعیین صریح حدود وظایف و اختیارات و تفکیک هر یک از آنها
۳) رهبر اخذ تصمیم و صدور دستور
۴) هماهنگی تطبیق وظایف مختلف و صدور دستور
۵) کنترل کارها مطابق برنامه پیش بینی شده انجام شود یکی از وظایف مهم مدیران پیش بینی وقایع و اتفاقات و تحولات عادی است.

پیش بینی یعنی تعیین سیاست آینده و تهیه مقدمات برای نیل به آن به آن اعتبار تولید:
درشرکتهای سهامی اولیه از راه انتشار سهام و سرمایه جاری با تنزل اسناد تجاری و گرفتن اعتبارات بانکی بدست می آید.
سرمایه هایی که از طرف وام دهنده در اختیار وام گیرنده گذاشته می شود در راه تولید ثروتهای جدید استعمال می گردد و همان کالاهای تولید شده بهترین وثیقه و تضمین وام دهنده می باشد تا اصل  و فرع مبلغ وام را از وام گیرنده وصول بنماید. وامهایی که برای مدت کوتاه مثلا  ۳ تا ۶ ماه داده می شود بیشتر به منظور تهیه سرمایهای متحرک برای بنگاههای اقتصادی بوده و این نوع عملیات اعتباری بوسیله اوراق تجاری چون برات و سفته انجام میگیرد .
بانکهای تجارتی توزیع کننده اعتبارات کوتاه مدت می باشند و نرخ  بهره پول در معاملات مزبور کم است وامهای طویل المدت مثلا برای پنج یا ده سال به مصرف تهیه سرمایه های ثابت بنگاههای اقتصادی می رسد و این نوع عملیات به وسیله بانکهای مخصوص صنعتی میگیرد.
یکی از مشخصات اقتصاد امروز پیدایش اتحادیه های بزرگ صنعتی و تجارتی است.


همکاری  و همبستگی موسسات صنعتی:

یکی از مشخصات اقتصاد امروزی پیدایش اتحادیه های بزرگ صنعتی و تجارتی است زیرا به علت تراکم مزایای زیادی عاید ارباب صنعت میگردد. این اتحادیه ها عبارتند از کارتل ها و تراستها کارتل ها: عوامل مختلف اقتصادی مانند بحرانهای سخت که هرچند سال یکبار در کشورهای صنعتی بروز می کند صاحبان سرمایه ها و صنایع را واداشته است که دست از رقابت بکشند و اتحادیه هایی بین خود بوجود آورند که اولین اتحادیه ها بنام کارتل درآلمان بوجود آمد.
کارتلها اتحادیه های آزاد بین بنگاههایی است که در یک رشته اقتصادی مشغول به کاربوده و کالای مشابهی تولید می کنند. در کارتلها هریک ازاعضاء استقلال و شخصیت خود را محفوظ میدارند و فقط از بعضی مقررات پیروی می کنند باین ترتیب کارتل شخصیت ممتاز و جداگانه ای از شخصیت بنگاههای خود ندارد و نمی توان آن را یک بنگاه مستقل اقتصادی محسوب نمود.
منظور از تشکیل آن بدست آوردن انحصارعلمی است و وقتی وجود آن موثراست که تمام یا لااقل حداکثر بنگاههایی که در یک رشته کار می کنند عضویت آن را قبول نمایند.  کارتل با اینکه یک بنگاه مستقل اقتصادی نیست اما چون یک نوع اتحادیه دائمی بین اتحادیه های مختلف می باشد دارای سازمان مخصوص و ارکان قانونی است.

شرایط اساسی تشکیل کارتل:
۱) محدود بودن تعداد بنگاهها
۲) تولید کنندگان در شرایط مساوی باشند
۳) متحدالشکل بودن کالا
۴) شرکت کلیه تولیدکنندگان و یا اکثریت آنها در اتحادیه
۵) انضباط و روحیه اجتماعی انواع کارتل ها:

۱) کارتلهای ساده
۲) کارتلهای کامل با دفتر مرکزی اقسام مختلفه کارتلهای کامل عبارتست از:
الف) کارتل تقسیم سفارشها
ب) کارتل پخش منافع
ج) کارتل با تصدی بازرگانی توسط دفتر مرکزی فروش تراستها تراست عبارتست از ترکیبات مالی است و از گروهی از موسسات که استقلال خود را تمامی از دست می دهند وتحت مدیریت واحدی در می آیند تشکیل می شود.

نویسنده نوشته: محمدرضا سربیون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب شکلک ها !!!

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette