پوتین زیر باران در مراسم سالروز حمله آلمان نازی به دیوار کرملین

پوتین زیر باران در مراسم سالروز حمله آلمان نازی به دیوار کرملین
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه زیر باران شدید در مراسم هفتاد و ششمین سالروز حمله آلمان نازی به دیوار کرملین در مسکو

پوتین زیر باران در مراسم سالروز حمله آلمان نازی به دیوار کرملین