پشت پرده زندگی خصوصی کارلوس کی‌روش

پشت پرده زندگی خصوصی کارلوس کی‌روش
در تمام سال هایی که سرمربی ایران است اظهارنظرهای متفاوتی از این مربی پرتغالی شنیده شده اما کمتر پیش آمده بود چنین صحبت هایی از زبان کارلوس شنیده شود.

پشت پرده زندگی خصوصی کارلوس کی‌روش