پست اینستاگرام حسن روحانی در پی اقدام تروریستی تهران

پست اینستاگرام حسن روحانی در پی اقدام تروریستی تهران
حسن روحانی در پی حادثه تروریستی تهران در اینستراگرام خود نوشت:
اقدام تروریستی تهران، انتقام از دموکراسی بود. حضور پرشور و مشارکت فوق‌العاده ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، همه بدخواهان ایران را به اعجاب واداشت.
انتخابات و صندوق رأی به مبنای فکری خشونت‌طلبان و حامیان آن‌ها، ضربه کاری زده و آن‌ها همواره به دنبال انتقام گرفتن بودند؛ غافل از آنکه ملت ایران، مردمی مقاوم هستند.
ملت و دولت یکپارچه و در کنار هم، مدافع شهدا و حافظان امنیت‌اند.

پست اینستاگرام حسن روحانی در پی اقدام تروریستی تهران