پروژه آرسنال برای جذب دروازه‌بان اتلتیکومادرید

پروژه آرسنال برای جذب دروازه‌بان اتلتیکومادرید
یک گزارش منتشرشده از تمایل آرسنال برای جذب دروازه‌بان تیم فوتبال آتلتیکومادرید خبر می‌دهد.

پروژه آرسنال برای جذب دروازه‌بان اتلتیکومادرید