پدر مَست، سگ را به جان کودک 20 روزه اش انداخت +عکس

پدر مَست، سگ را به جان کودک 20 روزه اش انداخت +عکس
مردی که به دلیل مصرف الکل به خوابی عمیق فرو رفته بود، و متوجه حمله سگ به کودک ۲۰ روزه اش نشده بود، به تحمل ۲۱ ماه زندان محکوم شد….

پدر مَست، سگ را به جان کودک 20 روزه اش انداخت +عکس