پخش اذان از کلیسای آمریکایی

پخش اذان از کلیسای آمریکایی
کلیسای اسقفی تثلیث مقدم در بوستون، ایالت ماساچوست آمریکا، در اعتراض به دستور رئیس جمهوری آن کشور برای ممانعت از ورود شهروندان شماری از کشورهای مسلمان، به پخش اذان از داخل کلیسا مبادرت کرده است.

پخش اذان از کلیسای آمریکایی