پایان اختلاف شخصی دو جوان با دو کشته و دو مجروح!

پایان اختلاف شخصی دو جوان با دو کشته و دو مجروح!
جوان ۲۰ ساله ای در شهر بدره به علت اختلاف شخصی با یکی از دوستانش با شلیک گلوله او را به قتل رساند.

پایان اختلاف شخصی دو جوان با دو کشته و دو مجروح!