پاداش ایران برای صعود به جام جهانی چقدر است؟

پاداش ایران برای صعود به جام جهانی چقدر است؟
فیفا پاداش خوبی برای تیم هایی که به جام جهانی صعود می کنند در نظر گرفته است. به‌ گزارش ‌ایسنا، تیم‌ ‌ملی فوتبال ایران موفق شد برای پنجمین بار جواز…

پاداش ایران برای صعود به جام جهانی چقدر است؟