وقوع سیل ویرانگر در مشگین‌ شهر اردبیل +عکس

وقوع سیل ویرانگر در مشگین‌ شهر اردبیل +عکس
وقوع سیل شدید در شهرستان مشگین شهر اردبیل خسارات زیادی به تاسیسات زمینی و … وارد کرد. در ادامه تصویری از این سیل را مشاهده می کنید. وقوع سیل ویرانگر…

وقوع سیل ویرانگر در مشگین‌ شهر اردبیل +عکس