وقوع انفجار شدید در هشتگرد/ انتقال مصدومان با بالگرد به بیمارستان

وقوع انفجار شدید در هشتگرد/ انتقال مصدومان با بالگرد به بیمارستان
مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی استان البرز از وقوع یک انفجار شدید در هشتگرد خبر داد.

وقوع انفجار شدید در هشتگرد/ انتقال مصدومان با بالگرد به بیمارستان