وقتی مار و مارمولک حیوان خانگی می شود! +عکس

وقتی مار و مارمولک حیوان خانگی می شود! +عکس
بازار خرید و فروش حیوانات خانگی نیز مانند هر بازار اقتصادی دیگری پیروی مُد روز است! یعنی مانند این روزها که مار و مارمولک روی بورس بوده و طبیعتاً بازار…

وقتی مار و مارمولک حیوان خانگی می شود! +عکس