وقتی دوستی عجیب روباه و سگ، سوژه کاربران می شود! +تصاویر

وقتی دوستی عجیب روباه و سگ، سوژه کاربران می شود! +تصاویر
ژوپیتر و موس، نام روباه و سگی است که با دوستی عجیب خود در شبکه های اجتماعی معروف شده اند. این روباه که از کودکی مادر خود را از دست…

وقتی دوستی عجیب روباه و سگ، سوژه کاربران می شود! +تصاویر