وظيفه ی ملی ظريف؛ پذیرفتن سكان وزارت خارجه / ظریف به این 4 دلیل باید وزیر خارجه بماند

وظيفه ی ملی ظريف؛ پذیرفتن سكان وزارت خارجه / ظریف به این 4 دلیل باید وزیر خارجه بماند
این روزها بحث انتخاب کابینه، داغ است. هر کسی و از هر سوی در هر حال لابی کردن برای طرح گزینه ارجح خود است، رئیس جمهور اما با استقلال تصمیم گیری می کند، درست مانند دوره گذشته. با این حال، همگان معتقدند تغییر ضروری است و برخی از این انتخاب ها، چندان عملکرد خوبی نداشته اند، اما بسیاری در عین حال یقین دارند که محمدجواد ظریف و البته در کنارش وزرای دیگری چون بیژن زنگنه، باوجود فشارهای فراوان جهادگونه در راه منافع وطن دویدند و زحمت کشیدند و در ردیف بهترین وزرا در طول چندین دهه گذشته قرار دارند.

وظيفه ی ملی ظريف؛ پذیرفتن سكان وزارت خارجه / ظریف به این 4 دلیل باید وزیر خارجه بماند