وصیت نامه اولین شهید وزارت اطلاعات

وصیت نامه اولین شهید وزارت اطلاعات
انتخاب -وصیت‌نامه شهید حسن عشوری، شهید گیلانی وزارت اطلاعات که در درگیری با تروریست‌ها در چابهار به شهادت رسید.

وصیت نامه اولین شهید وزارت اطلاعات