وزیر نفت احمدی‌نژاد بالاخره به گم شدن دکل نفتی اعتراف کرد

وزیر نفت احمدی‌نژاد بالاخره به گم شدن دکل نفتی اعتراف کرد

وزیر نفت احمدی‌نژاد بالاخره به گم شدن دکل نفتی اعتراف کرد