وزیر دفاع کویت: اختلافات حاشیه خلیج‌فارس بزودی پایان می‌یابد

وزیر دفاع کویت: اختلافات حاشیه خلیج‌فارس بزودی پایان می‌یابد

وزیر دفاع کویت: اختلافات حاشیه خلیج‌فارس بزودی پایان می‌یابد