وزير اطلاعات : یکی از سرکردگان داعش به نام ابوعایشه کُردی در مرز به درک واصل شد تا آمادگی سربازان گمنام امام زمان (عج) به همگان ثابت شود.

وزير اطلاعات : یکی از سرکردگان داعش به نام ابوعایشه کُردی در مرز به درک واصل شد تا آمادگی سربازان گمنام امام زمان (عج) به همگان ثابت شود.
وزیر اطلاعات گفت که با همت و تعامل همه نهادهای امنیتی در مسیر تداوم امنیت، آسایش و آرامش در کشور گام های شایسته ای را بر می داریم و به خواست خدا دسیسه های دشمن و عوامل آن شناسایی و خنثی می شود.

وزير اطلاعات : یکی از سرکردگان داعش به نام ابوعایشه کُردی در مرز به درک واصل شد تا آمادگی سربازان گمنام امام زمان (عج) به همگان ثابت شود.