ورود سگ‌های زنده‌یاب تازه نفس به محل حادثه ساختمان پلاسکو

ورود سگ‌های زنده‌یاب تازه نفس به محل حادثه ساختمان پلاسکو

ورود سگ‌های زنده‌یاب تازه نفس به محل حادثه ساختمان پلاسکو