واکنش اینستاگرامی عراقچی به سیلی موشکی سپاه

واکنش اینستاگرامی عراقچی به سیلی موشکی سپاه
انتخاب -سيدعباس عراقچي :اين ثمره سال ها تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي توسط آمريكا است. سپاه مظهر قدرت، اقتدار، اعتماد به نفس و خودباوري ملت ايران.

واکنش اینستاگرامی عراقچی به سیلی موشکی سپاه