هیچ کدام از قهوه‌ خانه‌ ها مجوز ارائه قلیان را ندارند

هیچ کدام از قهوه‌ خانه‌ ها مجوز ارائه قلیان را ندارند
صنف چایخانه‌ ها تنها مجوز عرضه چای را دارند، و هیچ کدام از قهوه‌خانه‌ ها جواز عرضه قلیان را ندارند. رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تاکید…

هیچ کدام از قهوه‌ خانه‌ ها مجوز ارائه قلیان را ندارند