هیچ موردی از وبا در یک سال گذشته در کشور نداشتیم

هیچ موردی از وبا در یک سال گذشته در کشور نداشتیم
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون هیچ موردی از بیماری وبا در کشور نداشته ایم و همه آمادگی های لازم برای کنترل این بیماری در سراسر کشور وجود دارد.

هیچ موردی از وبا در یک سال گذشته در کشور نداشتیم