هوای پایتخت امشب بارانی می شود

هوای پایتخت امشب بارانی می شود
امشب هوای تهران بارانی میشود . در حال حاضر دو موج بارندگی هوای کشور را تحت تاثیر  قرار داده که موج اول زودتر رخنه کرده و بارندگی های قابل توجهی هم خواهد داشت. به گزارش میزان، محمد اصغری اظهار داشت: این موج بارندگی از آذربایجان های غربی و شرقی، آغاز…

هوای پایتخت امشب بارانی می شود