هوای ایران از فردا بارانی می شود

هوای ایران از فردا بارانی می شود
  فریبا گودرزی در گفت و گو با میزان، اظهار داشت: با ورود سامانه بارشی جدید و قوی به کشور، از صبح امروز شاهد بارش قابل توجه  در غرب، سواحل شمالی و دامنه های زاگرس خواهیم بود. وی ادامه داد: با ورود این سامانه بارشی به کشور از روز پنجشنبه،…

هوای ایران از فردا بارانی می شود