هواشناسی: سرمای تهران در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بود

هواشناسی: سرمای تهران در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بود
روز جمعه پنجم آذر ماه، دمای منفی هفت درجه در تهران به ثبت رسید که این برودت هوا نسبت به تاریخ مشابه در 30 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

هواشناسی: سرمای تهران در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بود