همه چیز درباره هواپیماهای تازه وارد آسمان ایران

همه چیز درباره هواپیماهای تازه وارد آسمان ایران
همزمان با آخرین روزهای سال میلادی که گذشت، انتظار به سر رسید و نخستین سری از قراردادهای نهایی خرید هواپیما امضا شدند؛ قراردادهایی که اگر تمام و کمال اجرایی شوند، فصل جدیدی را برای صنعت هوانوردی ایران رقم خواهند زد.

همه چیز درباره هواپیماهای تازه وارد آسمان ایران