نگهداری و تعمیرات در سازمانهای ممتاز

سازمانهای تولیدی بیشماری در گوشه و کنار جهان در حال فعالیت می‌باشند اما از این تعداد بیشمار، معدود سازمانهایی می‌باشند که با اقتدار فعالیت خود را ادامه می‌دهند و گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند. همگان بر قدرت این سازمانها واقف بوده و از آنها بعنوان سازمانهای ممتاز یاد می‌کنند. مشخصه این سازمانهای ممتاز چیست؟ یک سازمان ممتاز در تمام زمینه‌ها اعم از سیستم‌های تولیدی، اطلاعاتی، خرید و فروش، بازاریابی، مهندسی و کیفیت در سطح ممتاز فعالیت می‌کند.

یکی از شاخصه‌های اصلی یک سازمان تولید ممتاز، دارا بودن تشکیلات نگهداری و تعمیراتی ممتاز می‌باشد. در این مقاله خصوصیات یک سیستم نت در یک سازمان ممتاز مورد بررسی قرارگرفته و این خصوصیات طبق لیست زیر ارائه شده‌اند. این لیست همچنین می‌تواند بعنوان چک لیستی جهت ممیزی‌های داخلی سیستم و درک میزان تفاوت از یک سیستم نت ممتاز مورد استفاده قرارگیرد.

۱- در نظر گرفتن هزینه چرخه عمر (LCC) در انتخاب، طراحی و خرید تجهیزات
تصمیم‌گیری برای خرید تجهیزات باید براساس دو عامل قیمت خرید بعلاوه هزینه تحمیلی از سوی تجهیز در مدت عمر اقتصادی آن صورت گیرد و نه تنها بر پایه قیمت خرید تجهیز. این بدان معنا است که متخصصان نت در سازمان باید توانایی انجام آنالیزهای قابلیت اطمینان‌ و قابلیت تعمیرپذیری در مورد سیستم‌های فنی و اجزای آنها را داشته‌باشند و در مورد سیستم‌های فنی و اجزای آنها را داشته‌باشند و در فرآیند خرید تجهیزات مشارکت داشته‌باشند. همچنین در هنگام خرید باید به عواملی چون وجود لیست کامل اجزا، راهنمای نحوه استفاده و نقشه‌های دقیق بر طبق استانداردهای مکتوب مورد استفاده در سازمان و غیره توجه داشت.

۲- تمرکز بر اهداف کلی سازمان
در یک سازمان سطح جهانی و ممتاز باید تمام عوامل عملیاتی، مهندسی و نگهداری و تعمیراتی همه در جهت اهداف سازمان حرکت نمایند. در یک سازمان ممتاز که مهمترین هدف آن توانایی اطمینان ساخت و هزینه‌های ساخت و هزینه‌های ساخت می‌باشد، این اهداف باید در سایر دپارتمانها و از جمله نت نیز در الویت بالاتری نسبت به اهدافی چون کاهش هزینه‌های نگهداری و کاهش زمان بیکاری ناشی از عملیات نت قرار داشته باشند. نتیجه این رویکرد افزایش مستمر اثربخشی کلی تجهیزات (OEE) و در نتیجه کاهش هزینه‌های کلی ساخت می‌باشد.

۳- تعیین یک خط مشی و سیاست قابلیت اطمینان و نت
یک سازمان ممتاز دارای سیاستی مشخص شامل برنامه‌های سه تا پنج ساله جهت پیشرفت در زمینه قابلیت اطمینان و عملکرد نت می‌باشد. این سیاست با تمام مشخصات آن از جمله پارامترهای ضروری قابلیت اطمینان و نت، مشخصه‌های کارکردی و کلیدی آنها، دلایل اهمیت آنها، نحوه تشخیص کارکنان از حرکت بسوی اهداف و غیره باید در کل سازمان ابلاغ و درک شود. در نتیجه الویت‌بندی کارها براساس احساسات نخواهد بود و براساس صلاح و در جهت سیاست سازمان صورت می‌گیرد.

۴- مهارت بالای کارکنان نت و اعمال وظیفه صرفاً مدیریتی توسط سرپرستان
در صورتیکه کارکنان نت از مهارت بالایی برخوردار باشند، نیازی نیست که سرپرستان و مدیران فنی وقت زیادی را صرف آموزش آنها نمایند و قادر خواهند بود وقت خود را به برنامه‌ریزی و زمانبندی کارها. تعیین نیازهای آموزشی و انجام آنالیز دلایل خرابی‌ها اختصاص دهند. در نتیجه سازمان از یک سازمان منفعل و واکنشی تبدیل به یک سازمان مبتنی بر تفکر و حل مساله خواهد شد و ۱۰ تا ۳۰ درصد زمان عملیات نت صرف حل مشکل و انجام اقدامات اصلاحی خواهدشد.

۵- تعیین حیطه کاری کارکنان نت با توجه به نوع مهارت آنها
در یک سازمان ممتاز محدوده کاری کارکنان نت با توجه به نوع مهارت آنها مشخص می‌شود و نه با توجه به خطوط تولیدی مختلف. در اینصورت یک تکنسین مکانیک باید توانایی انجام کلیه کارهای مکانیکی را داشته باشد و یک تکنسین الکترونیک نیز به همین ترتیب. نتیجه اعمال این رویکرد ایجاد رضایت در کارکنان نت و انعطاف‌پذیری در کارها می‌باشد. با این وجود در شرایطی نیز با توجه به نوع کار باید تخصص گرایی را مدنظر قرارداد.

۶- سطح بالای برنامه‌ریزی و زمانبندی
در هر سطح عملکردی سازمان نت برنامه ریزی و زمان‌بندی بعنوان مهمترین عامل کاهش هزینه‌های نت می‌باشد.
جهت انجام مناسب برنامه‌ریزی و زمان‌بندی عوامل زیر را در نظر بگیرید:
• برنامه ریزی باید قبل از زمان‌بندی صورت گیرد.
• هرکاری باید با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی صورت گیرد.
• بعد از انجام زمان‌بندی تخصیص کارکنان برای انجام کارها صورت می‌گیرد.
• در هنگام اجرای یک کار برنامه‌ریزی و زمان‌بندی شده، نباید افراد را جهت انجام کار دیگری به خدمت گرفت.
• هیچ کاری قبل از مشخص و مکتوب شدن علت انجام آن نباید به اتمام برسد.
• بعد از اتمام کار علت اصلی مشکل را شناسایی کنید.

۷- الویت بندی صحیح کارها و استفاده موثر از زمان
بمنظور اولویت‌بندی صحیح کارها، باید توانایی در نظر گرفتن عواقب ناشی از عدم اجرای بموقع هریک از عملیات نت را داشته باشید. این عواقب ممکن است ضایعات زیست محیطی، صدمات جانی، هزینه‌های بالای کاهش تولید و یا صدمات به تجهیزات باشد. در یک کارخانه با خطوط تولید متفاوت تعیین مهمترین خط تولید از لحاظ رساندن محصول به مشتری و تعیین ارزش افزوده هر محصول می‌توانند به اولویت بندی صحیح کارهای نت کمک نمایند. اولیت بندی صحیح و مناسب موجب اجرای کامل و بموقع وظایف برنامه‌ریزی و زمان‌بندی شده خواهد شد.

۸- درک صحیح مضمون نت پیشگیرانه (PM)/ مراقبتهای ضروری و بررسی وضعیت فنی (ECCM)
جهت ایجاد درک صحیحی از برنامه‌های PM/ECCM در سازمان، باید این برنامه‌ها بر پایه نتایج عدم جلوگیری از ایجاد شکست و خرابی بنا شوند. همچنین برنامه‌های PM/ECCM در صورتی قابل قبول هستند که هزینه‌های ناشی از ایجاد خرابی به مراتب بیشتر از هزینه‌های مربوط به اجرای برنامه‌های پیشگیرانه باشد. همچنین باید روشهای دقیق و صحیح جهت بازرسی‌های اساسی و بررسی‌های وضعیت فنی تجهیزات شناسایی و استفاده شوند. بهتر است برنامه‌های PM/ECCM در وضعیت روشن بودن تجهیزات صورت‌گیرند و تواتر اجرای این برنامه ها بر پایه زمانهای خرابی و توزیع‌های ایجاد شکست صورت گیرد. همچنین این برنامه‌ها باید بطور کامل عملی و قابل اجرا باشند.

۹- اجرای۱۰۰% برنامه‌های PM/ECCM
در صورتیکه شما قادر به ایجاد یک بستر مناسب برای برنامه‌های PM/ECCM شده‌باشید، هیچ دلیلی را نباید برای عدم اجرای ۱۰۰% برنامه‌های PM/ECCM احتمال ایجاد خرابی‌های اتفاقی و ناگهانی بسیار ناچیز خواهد بود و اثربخشی کلی تجهیزات بالا خواهدرفت.

۱۰- آماده بودن بموقع مواد و قطعات یدکی در محلی انجام عملیات نت در ۸۵% مواقع
در صورتیکه برنامه‌ریزی و زمانبندی بدرستی صورت گیرد، انبار قطعات یدکی قادر خواهد بود تا قطعات یدکی را بطور مناسب و اثربخش و در زمان مناسب به محل انجام عملیات نت ارسال نماید. در اینصورت از بخش قابل توجهی از زمان عملیات نت و انرژی نیروی انسانی که صرف انجام فرآیند ارسال در خواست قطعه و دریافت قطعه از انبار می‌شود، کاسته خواهد شد.

۱۱- سطح خدمت در حدود ۹۷% برای قطعات یدکی
سطح خدمت پایین برای قطعات یدکی نه تنها ممکن است موجب افزایش زمان عملیات نت وهزینه‌های کاهش تولید شود بلکه از لحاظ روانی این عقیده را در بین کارکنان نت و تولید بوجود می‌آورد که انبار قطعات یدکی قادر به فراهم آوردن قطعات مناسب در زمان مناسب نمی‌باشد. بدین ترتیب است که در بسیاری از کارخانجات شاهد بوجود آمدن انبار قطعات یدکی مجازی و مخفی در واحدهای مختلف جهت به راه انداختن فرآیند تولید می‌باشیم. البته در تعیین سطح خدمت مواردی چون هزینه‌های نگهداری و میزان حیاتی بودن قطعه را باید مورد توجه قرارداد. اما در مورد قطعات حیاتی سطح خدمت ۹۷% ضروری می‌باشد.

۱۲- صحت کامل اطلاعات آرشیو فنی
در مورد آرشیو فنی در یک سازمان ممتاز باید این اطمینان وجود داشته باشد که حداقل در ۹۵ درصد موارد، اطلاعات استخراجی از آن صحیح و بدون نقص باشد. همچنین آرشیو فنی همواره باید مورد بازنگری قرارگیرد تا اطلاعات آن بروز باشد.

۱۳- سازماندهی و انجام مناسب عملیات بنیادی و اساسی نت
مهمترین تفاوت بین یک سازمان نت ممتاز و دیگر سازمانهای نت در اینست که سازمان نت ممتاز، موارد ساده و مفیدی را که دیگر سازمانها تنها در مورد آنها صحبت می‌کنند، اجرا می‌نماید. در صورتیکه می‌خواهید یک سازمان نت ممتاز داشته باشید باید بطور پیوسته روی عملیات اساسی و بنیادی نت کار کنید و روش انجام آنها مورد بازنگری و اصلاح قرار دهید. بعضی از این عملیات عبارتند از:
• تمیزکاری دقیق تجهیز: تمیزکاری خود نوعی بازرسی است.
• روغنکاری
• آچارکشی
• تنظیمات جزئی و ایجاد بالانس
• فیلتراسیون سیالات هیدرولیکی، سیستمهای روغنکاری
• درزگیری و آب‌بندی قسمتهای مختلف تجهیز

۱۴- سطح بالای استانداردهای ایمنی
یک رابطه بسیار قوی بین عملیات خوب و مناسب نت و بالا رفتن سطح ایمنی در یک سازمان وجود دارد. بررسی‌های کامل ابزار و وسایل مورد استفاده کارکنان نت از نظر مسائل ایمنی، قبل از انجام عملیات نت و تعیین شرایط ایمنی لازم جهت انجام هر نوع عملیات نت در قالب دستورالعملهای نت و تهیه چک لیست‌های ایمنی می‌توانند به کاهش سطح ریسک عملیات نت کمک نمایند.

۱۵- نیاز سنجی آموزشی دقیق برای کارکنان نت
در صورت انجام یک نیازسنجی آموزشی دقیق برای کارکنان نت، در مورد هریک از کارکنان موارد آموزشی خاصی شناسایی می‌شود و کارکنان تنها در کلاسهای آموزشی خاص خودشان شرکت خواهندکرد. در اینصورت از برگزاری کلاسهای عمومی برای کلیه کارکنان که زمان‌بر و هزینه‌بر می‌باشند و نمی‌توانند نیازهای آموزشی را بطور کامل برطرف نمایند و اثربخشی آموزش باید از شاخصهای سطح مهارت استفاده نمود و در نظر گرفتن شاخص تعداد ساعات آموزشی نمی‌تواند مناسب باشد.

۱۶- آنالیز علل اصلی و اساسی شکست و خرابی
در یک سازمان نت جهانی، گروههایی جهت شناسایی و ردیابی علل خرابی‌ها وجود دارد. در سازمانهای کوچک وظایف این گروهها، در بین برنامه‌های معمول نت توسط کارکنان نت صورت می‌گیرد. اما در سازمانهای بزرگ بجهت دخیل بودن عوامل تجهیزاتی، عملیاتی، نیروهای انسانی و سایر فاکتورها در مشکلات پیش آمده، گروههای قابلیت اطمینان تشکیل می‌شوند که با استفاده از متدولوژی‌های FMEA اقدام به شناسایی و ردیابی خرابی‌ها و علل آنها می‌نمایند.

نویسنده نوشته: محمدرضا سربیون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب شکلک ها !!!

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette