نمونه برداری از 19 خانواده حادثه دیدگان پلاسکو

نمونه برداری از 19 خانواده حادثه دیدگان پلاسکو
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت: تاکنون 19 خانواده شهدای آتش نشان و شهروندان برای نمونه برداری DNA به پزشکی قانونی امده اند.

نمونه برداری از 19 خانواده حادثه دیدگان پلاسکو