نشست غیر رسمی اوپک آغاز شد

نشست غیر رسمی اوپک آغاز شد
اوپک روز چهارشنبه رایزنی ها بر سر توافق کاهش تولید و افزایش قیمت ها را آغاز کرد.

نشست غیر رسمی اوپک آغاز شد