نخستین پل چاپی دنیا در مادرید ساخته شد

نخستین پل چاپی دنیا در مادرید ساخته شد
به نقل از نیواطلس، موسسه معماری پیشرفته کاتالونیا(IAAC) نخستین پل عابر پیاده سه بعدی جهان را طراحی و اجرا کرده است. این پل در پارکی در مادرید نصب شده است.

نخستین پل چاپی دنیا در مادرید ساخته شد