نتایج اولیه از پیشتازی موافقان استقلال کردستان حکایت دارد

نتایج اولیه از پیشتازی موافقان استقلال کردستان حکایت دارد
نتایج اولیه شمارش آرای همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، از پیشتازی قابل توجه موافقان استقلال حکایت دارند.

نتایج اولیه از پیشتازی موافقان استقلال کردستان حکایت دارد