نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: صادرات ایران به قطر یک میلیارد دلار افزایش می‌یابد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: صادرات ایران به قطر یک میلیارد دلار افزایش می‌یابد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: صادرات ایران به قطر یک میلیارد دلار افزایش می‌یابد